Triviets với 5 năm kinh nghiệm, Tư vấn, thiết kế, Cung cấp thiết bị, Thi công lắp đặt, nhiều dự án công nghệ thông tin trên phạm vi toàn quốc. .

Triviets tập trung vào khách hàng.