Hệ thống Camera IP của Axis
23 Tháng Tám, 2018
Tổng đài Siemens Hipath 4000
23 Tháng Tám, 2018
Show all

Hệ thống âm thanh Empertech

– Hệ thống PA EMTERTECH với LOA PA chuyên dụng với tính thẩm mỹ cao (Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống của Vincom).

– Hệ thống âm thanh Empertech

  • Danh mục thiết bị PA EMPERTECH
  • Thiết bị âm thanh PA EMPERTECH
  • Thiết bị âm thanh EMPERTECH thiết kế với khả năng tích hợp cao trong tòa nhà.
  • Kết nối với các hệ thống quản trị tòa nhà.

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Danh mục thiết bị PA EMPERTECH.

Code Part Number Description
1 KB-D100 Central processor.
2 KB-D10R 16-Zone Remote Paging Selector.
3 KB-D10P 16-Zone Paging Selector.
4 KB-D11P 9-Input Mixer Pre-amplifier.
5 KB-D12M 16-Channel Monitor Panel.
6 KB-D13A 16-Zone Speaker Selector with LCD display.
7 KB-D13B 16-Zone Speaker Selector.
8 KB-D15E Emergency Panel.
9 KB-D16T Programmable Timer.
10 KB-D18I Telephone Interface.
11 KB-D19A 32 Channel Alarm Matrix.
12 KB-D20S 16-Channel 24VDC Supply.
13 KB-D21M 5-Channel Amplifier Switch.
14 KB-D25L Lighting Arrestor.
15 KB-D26C 4-Channel Volume Control.
16 KB-D28S Power Sequencer.
17 KB-D816R 16X16 Audio Matrix.
18 KB-D816S 16X16 Audio Matrix.
19 KB-DV DVD Player.
20 KB-F508R Digtial Tuner.
21 KB-MP3 MP3 Player.
22 KB-SAP04 All-in-One Audio Processor.
23 KB-D629C 16-Channel Line supervisory.
24 TG-1000A Unbalance to balance converter.
25 TG-1000B Balance to unbalance converter.
26 KB-D3600 Power Amplifier, 360W.
27 KB-D4600 Power Amplifier, 460W.
28 KB-D6600 Power Amplifier, 660W.
29 KB-A1000 Power Amplifier, 1000W.
30 KB-A1500 Power Amplifier, 1500W.
31 KB-DA2250 Class-D Amplifier, 2x250W.
32 KB-DA1500 Class-D Amplifier, 1x500W.
33 KB-DA4125 Class-D Amplifier, 4x125W.
IP Public Address System
1 KB-E100 IP Based Central Processor (KB-EC100 Included).
2 KB-EC100 Server & Client Software Package.
3 KB-E100WS Client Work Station Software.
4 KB-WT15 IP Audio Terminal.
5 KB-MIC103P IP Paging Microphone.
6 KB-RT15 Network Public Address Terminal.
7 KB-RT30 Dual-Channel Network Public Address Terminal.
Loud Speakers and Accessories
1 CS-511H 5/10W, Metal Outdoor Column, 280×150×125.
2 CS-512H 10/20W, Metal Outdoor Column, 390×150×125.
3 CS-513H 15/30W, Metal Outdoor Column, 510×150×125.
4 CS-514H 20/40W, Metal Outdoor Column, 615×150×125.
5 CK-311 5/10W, Metal Indoor Column, White, 105×75×260
6 CK-312 10/20W, Metal Indoor Column, White, 105×75×402.
7 CK-313 15/30W, Metal Indoor Column, White, 105×75×546.
8 CK-314 20/40W, Metal Indoor Column, White, 105×75×690.
9 TF-205/5 3/6W, 6.5″ Plastic Ceiling Speaker, White.
10 TF-20C 3/6W, 5” Metal Ceiling Speaker, White.
11 TF-218 3/6W, 2.5” Plastic Ceiling Speaker, White.
12 ET-CL06 1.5/3/6W, 5″ Metal Ceiling speaker, White.
13 ETF-223 20W, 5.5” Plastic Ceiling Speaker, White.
14 ETF-221 2.5/5/10W, 6.5” Plastic Ceiling Speaker, White.
15 EVA-18 3/6W, Metal Ceiling Speaker with Dome.
16 HS-268 30/15W, Plastic Horn Speaker, White, 285×210×290 mm.
17 HS-267 15W, Plastic Horn Speaker, White, 225×165×240 mm.
18 EHS-250 50W, Plastic Horn Speaker, White, 363×253×310 mm.
19 EHB-907 6.5” Metal Projection, Uni-directional, White.
20 HB-D907 6.5” Metal Projection, Bi-directional, White.
21 EWS-206W/4 5/10/20W, 4” Plastic Wall Mount, White.
22 EWS-206W/5 10/20/40W, 5” Plastic Wall Mount, White.
23 EWS-206W/6 15/30/60W, 6” Plastic Wall Mount, White.
24 EWS-206W/8 20/40/80W, 8” Plastic Wall Mount, White.
25 EWS-206B/4 5/10/20W, 4” Plastic Wall Mount, Black.
26 EWS-206B/5 10/20/40W, 5” Plastic Wall Mount, Black.
27 EWS-206B/6 15/30/60W, 6” Plastic Wall Mount, Black.
28 EWS-206B/8 20/40/80W, 8” Plastic Wall Mount, Black.
29 EWS-105B 25W, Plastic Wall Mount, White, 320×230×155.
30 EWS-105W 25W, Plastic Wall Mount, Black, 320×230×155.
31 EWS-102 10W, Wall Mount, White, 345×240×100.
32 WS-03 0.7/1.5W, 3” Plastic Wall Mount, White.
33 ET-WM06 3/6W, 4″ Plastic Wall Mount Speaker, White..
34 EVA-19 2/4W, Metal Wall Mount, White.
35 EHB-910W 5/10W, 4.5” Plastic Pendant Speaker.
36 VC-05R Volume Controls, 3W.
37 VC-05RF Volume Controls, 3W , 24VDC override.
38 VC-30W Volume Controls, 30W.
39 VC-30WF Volume Controls, 30W, 24VDC override.
40 VC-60W Volume Controls, 60W.
41 VC-60WF Volume Controls, 60W, 24VDC override.
42 VC-120W Volume Controls,120W.
43 VC-120WF Volume Controls,120W, 24VDC override.
44 MC-Z10 Desktop Microphones, 4-tone chime, Push to talk switch
45 MC-Z20 Desktop Microphones, 2-tone chime, Push to talk switch.
46 MC-Z30 Metal Desktop Microphones, ON/OFF switch.
47 MC-Z50 Plastic Desktop Microphones, ON/OFF switch.
48 ED-A92 Desktop Microphones, Chime switch, Push to talk switch, ON/OFF switch.
49 KBR-27 Rack Mount Cabinets, 24U.
50 KBR-42 Rack Mount Cabinets, 38U.
KBC Compact PA System
1 KB-C30P 30W Desktop Mixer Power Amplifier.
2 KB-C60P 60W Desktop Mixer Power Amplifier.
3 KB-C30PT 30W Mixer Amplifier with Tuner, MP3, and USB.
4 KB-C60PT 60W Mixer Amplifier with Tuner, MP3, and USB.
5 KB-C120PV 120W 2-zone Mixer Power Amplifier with 24 VDC
6 KB-C240PV 240W 2-zone Mixer Power Amplifier with 24 VDC
7 KB-AS20 Tuner/MP3/USB/SD Module.
8 KB-AS30 CD/ MP3/FM Tuner/ USB Module.
9 KB-D5060 60W Mixer Power Amplifier with Zone Selector and Optional Audio

Sources (CD/Tuner)

10 KB-D5120 120W Mixer Power Amplifier with Zone Selector and Optional Audio Sources (CD/Tuner).
11 KB-D5240 240W Mixer Power Amplifier with Zone Selector and Optional Audio Sources (CD/Tuner).
12 KB-PAM120 120W Single Channel Power Amplifier.
13 KB-PAM240 240W Single Channel Power Amplifier.
14 KB-PAM360 360W Single Channel Power Amplifier.
15 KB-S200P 70W 5 Input Mixer Power Amplifier.
16 KB-S300P 130W 5 Input Mixer Power Amplifier.
17 KB-S600P 260W 5 Input Mixer Power Amplifier.
18 KB-S1000P 360W 5 Input Mixer Power Amplifier.
19 KB-C70PT 70W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
20 KB-C130PT 130W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
21 KB-C260PT 260W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
22 KB-C360PT 360W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
23 KB-F508R AM/FM Digtial Tuner.
24 KB-DV DVD Player.
25 KB-500WL 740-820MHZ Wireless Microphone System.