Hệ thống Call Center

Hệ thống Call Center Unify .

Hệ thống Call Center Openscape .

Unify Contac Center

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

23 Tháng Tám, 2018

Hệ thống Call Center

Hệ thống Call Center, Giải pháp Call center cho doanh nghiệp với số lượng Agent từ 10-200 Trung tâm chăm sóc khách hàng – Hệ thống […]