Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

  • Giải pháp truyền thông Trung tâm cuộc gọi Contact Center, Call center UniFy
  • Giải pháp thoại PABX của Unify Đức
  • Giải pháp kết nối VoIP UniFy
  • Giải pháp thoại không dây Unify
  • Giải pháp thoại Cordless Unify
  • Hệ thống ghi âm chuyên dụng Analog, Digital, IP
23 Tháng Tám, 2018

Giải pháp Hội nghị truyền hình

Giải pháp Hội nghị truyền hình Hội nghị truyền hình Cisco Hội nghị truyền hình Polycom Hội nghị truyền hình Aver Hệ thống HNTH đơn điểm […]