Hệ thống Camera IP của Axis
23/08/2018
Tổng đài Siemens Hipath 4000
23/08/2018
Show all

Hệ thống âm thanh Empertech

– Hệ thống PA EMTERTECH với LOA PA chuyên dụng với tính thẩm mỹ cao (Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống của Vincom).

– Hệ thống âm thanh Empertech

  • Danh mục thiết bị PA EMPERTECH
  • Thiết bị âm thanh PA EMPERTECH
  • Thiết bị âm thanh EMPERTECH thiết kế với khả năng tích hợp cao trong tòa nhà.
  • Kết nối với các hệ thống quản trị tòa nhà.

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Danh mục thiết bị PA EMPERTECH.

CodePart NumberDescription
1KB-D100Central processor.
2KB-D10R16-Zone Remote Paging Selector.
3KB-D10P16-Zone Paging Selector.
4KB-D11P9-Input Mixer Pre-amplifier.
5KB-D12M16-Channel Monitor Panel.
6KB-D13A16-Zone Speaker Selector with LCD display.
7KB-D13B16-Zone Speaker Selector.
8KB-D15EEmergency Panel.
9KB-D16TProgrammable Timer.
10KB-D18ITelephone Interface.
11KB-D19A32 Channel Alarm Matrix.
12KB-D20S16-Channel 24VDC Supply.
13KB-D21M5-Channel Amplifier Switch.
14KB-D25LLighting Arrestor.
15KB-D26C4-Channel Volume Control.
16KB-D28SPower Sequencer.
17KB-D816R16X16 Audio Matrix.
18KB-D816S16X16 Audio Matrix.
19KB-DVDVD Player.
20KB-F508RDigtial Tuner.
21KB-MP3MP3 Player.
22KB-SAP04All-in-One Audio Processor.
23KB-D629C16-Channel Line supervisory.
24TG-1000AUnbalance to balance converter.
25TG-1000BBalance to unbalance converter.
26KB-D3600Power Amplifier, 360W.
27KB-D4600Power Amplifier, 460W.
28KB-D6600Power Amplifier, 660W.
29KB-A1000Power Amplifier, 1000W.
30KB-A1500Power Amplifier, 1500W.
31KB-DA2250Class-D Amplifier, 2x250W.
32KB-DA1500Class-D Amplifier, 1x500W.
33KB-DA4125Class-D Amplifier, 4x125W.
IP Public Address System
1KB-E100IP Based Central Processor (KB-EC100 Included).
2KB-EC100Server & Client Software Package.
3KB-E100WSClient Work Station Software.
4KB-WT15IP Audio Terminal.
5KB-MIC103PIP Paging Microphone.
6KB-RT15Network Public Address Terminal.
7KB-RT30Dual-Channel Network Public Address Terminal.
Loud Speakers and Accessories
1CS-511H5/10W, Metal Outdoor Column, 280×150×125.
2CS-512H10/20W, Metal Outdoor Column, 390×150×125.
3CS-513H15/30W, Metal Outdoor Column, 510×150×125.
4CS-514H20/40W, Metal Outdoor Column, 615×150×125.
5CK-3115/10W, Metal Indoor Column, White, 105×75×260
6CK-31210/20W, Metal Indoor Column, White, 105×75×402.
7CK-31315/30W, Metal Indoor Column, White, 105×75×546.
8CK-31420/40W, Metal Indoor Column, White, 105×75×690.
9TF-205/53/6W, 6.5″ Plastic Ceiling Speaker, White.
10TF-20C3/6W, 5” Metal Ceiling Speaker, White.
11TF-2183/6W, 2.5” Plastic Ceiling Speaker, White.
12ET-CL061.5/3/6W, 5″ Metal Ceiling speaker, White.
13ETF-22320W, 5.5” Plastic Ceiling Speaker, White.
14ETF-2212.5/5/10W, 6.5” Plastic Ceiling Speaker, White.
15EVA-183/6W, Metal Ceiling Speaker with Dome.
16HS-26830/15W, Plastic Horn Speaker, White, 285×210×290 mm.
17HS-26715W, Plastic Horn Speaker, White, 225×165×240 mm.
18EHS-25050W, Plastic Horn Speaker, White, 363×253×310 mm.
19EHB-9076.5” Metal Projection, Uni-directional, White.
20HB-D9076.5” Metal Projection, Bi-directional, White.
21EWS-206W/45/10/20W, 4” Plastic Wall Mount, White.
22EWS-206W/510/20/40W, 5” Plastic Wall Mount, White.
23EWS-206W/615/30/60W, 6” Plastic Wall Mount, White.
24EWS-206W/820/40/80W, 8” Plastic Wall Mount, White.
25EWS-206B/45/10/20W, 4” Plastic Wall Mount, Black.
26EWS-206B/510/20/40W, 5” Plastic Wall Mount, Black.
27EWS-206B/615/30/60W, 6” Plastic Wall Mount, Black.
28EWS-206B/820/40/80W, 8” Plastic Wall Mount, Black.
29EWS-105B25W, Plastic Wall Mount, White, 320×230×155.
30EWS-105W25W, Plastic Wall Mount, Black, 320×230×155.
31EWS-10210W, Wall Mount, White, 345×240×100.
32WS-030.7/1.5W, 3” Plastic Wall Mount, White.
33ET-WM063/6W, 4″ Plastic Wall Mount Speaker, White..
34EVA-192/4W, Metal Wall Mount, White.
35EHB-910W5/10W, 4.5” Plastic Pendant Speaker.
36VC-05RVolume Controls, 3W.
37VC-05RFVolume Controls, 3W , 24VDC override.
38VC-30WVolume Controls, 30W.
39VC-30WFVolume Controls, 30W, 24VDC override.
40VC-60WVolume Controls, 60W.
41VC-60WFVolume Controls, 60W, 24VDC override.
42VC-120WVolume Controls,120W.
43VC-120WFVolume Controls,120W, 24VDC override.
44MC-Z10Desktop Microphones, 4-tone chime, Push to talk switch
45MC-Z20Desktop Microphones, 2-tone chime, Push to talk switch.
46MC-Z30Metal Desktop Microphones, ON/OFF switch.
47MC-Z50Plastic Desktop Microphones, ON/OFF switch.
48ED-A92Desktop Microphones, Chime switch, Push to talk switch, ON/OFF switch.
49KBR-27Rack Mount Cabinets, 24U.
50KBR-42Rack Mount Cabinets, 38U.
KBC Compact PA System
1KB-C30P30W Desktop Mixer Power Amplifier.
2KB-C60P60W Desktop Mixer Power Amplifier.
3KB-C30PT30W Mixer Amplifier with Tuner, MP3, and USB.
4KB-C60PT60W Mixer Amplifier with Tuner, MP3, and USB.
5KB-C120PV120W 2-zone Mixer Power Amplifier with 24 VDC
6KB-C240PV240W 2-zone Mixer Power Amplifier with 24 VDC
7KB-AS20Tuner/MP3/USB/SD Module.
8KB-AS30CD/ MP3/FM Tuner/ USB Module.
9KB-D506060W Mixer Power Amplifier with Zone Selector and Optional Audio

Sources (CD/Tuner)

10KB-D5120120W Mixer Power Amplifier with Zone Selector and Optional Audio Sources (CD/Tuner).
11KB-D5240240W Mixer Power Amplifier with Zone Selector and Optional Audio Sources (CD/Tuner).
12KB-PAM120120W Single Channel Power Amplifier.
13KB-PAM240240W Single Channel Power Amplifier.
14KB-PAM360360W Single Channel Power Amplifier.
15KB-S200P70W 5 Input Mixer Power Amplifier.
16KB-S300P130W 5 Input Mixer Power Amplifier.
17KB-S600P260W 5 Input Mixer Power Amplifier.
18KB-S1000P360W 5 Input Mixer Power Amplifier.
19KB-C70PT70W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
20KB-C130PT130W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
21KB-C260PT260W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
22KB-C360PT360W Mixer Power Amplifier with Tuner, MP3 and USB.
23KB-F508RAM/FM Digtial Tuner.
24KB-DVDVD Player.
25KB-500WL740-820MHZ Wireless Microphone System.

Hotline 0975.136.888