Tổng đài Unify, Phân phối tổng đài Unify tại miền bắc

Các hệ thống thoại Siemens Unify

Tổng đài Unify Openscape Business

Tổng đài Unify Openscape X5

Tổng đài Unify Openscape X8

Tổng đài Unify Openscape 4000

Hiển thị một kết quả duy nhất