Tổng đài Unify, Phân phối Unify Openscape, Openscape Business X5, X8, Hipath 4000 Unify

Hệ thống Openscape Business

Phân phối Unify Openscape X5, Card tổng đài Openscape X5

Phân phối Unify Openscape X8, Card tổng đài Openscape X8

Phân phối Unify Openscape 4000, Card tổng đài Openscape Hipath 4000

Phân phối Điện thoại số Unify Openstage 15T, Openstage 40T, Openstage 60T

Phân phối Điện thoại IP Unify Openstage 15HFA, Openstage 40HFA, Openstage 60HFA

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hotline 0975.136.888