Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

  • Giải pháp truyền thông Trung tâm cuộc gọi Contact Center, Call center UniFy
  • Giải pháp thoại PABX của Unify Đức
  • Giải pháp kết nối VoIP UniFy
  • Giải pháp thoại không dây Unify
  • Giải pháp thoại Cordless Unify
  • Hệ thống ghi âm chuyên dụng Analog, Digital, IP
23 Tháng Tám, 2018

Tổng đài Siemens Hipath 4000

Tổng đài Siemens Hipath 4000 Hệ thống tổng đài PBX với cơ chế dự phòng nóng tại chỗ, cung cấp các chức năng chuyển mạch thoại […]