Triviets cung cấp Giải pháp tổng thể về hệ thống thoại như: Giải pháp truyền thông Trung tâm cuộc gọi Contact Center,Giải pháp thoại PABX của Unify Đức, Giải pháp  VoIP UniFy, Giải pháp thoại không dây Unify, Các Hệ thống ghi âm chuyên dụng Analog, Digital, IP

23/08/2018

Tổng đài IP Call Center Xorcom Israel

Giải pháp Tổng đài IP Call Center Xorcom Israel – Xorcom (Israel) được thành lập vào năm 2004, một trong những công ty đi đầu trong […]

Hotline 0975.136.888