Card tổng đài Siemens Hipath 1100
18/03/2016
Card tổng đài Siemens Hipath 3550
20/03/2016
Show all

Card tổng đài Siemens Hicom

Cung cấp linh kiện thay thế cho các dòng tổng đài Siemens Hicom 300, Hicom 330 tại Hà Nội

DOWNLOAD

Mô tả

Card tổng đài Siemens Hicom

– Card Hicom 300, 300E, 300H Parts

 • DIUN2 S30810-Q2196-X
  DIUN4 S30810-Q2195-X
  DIUS2 S30810-Q2096-X
  DIUS2 S30810-Q2096-X200
  DIUT2 S30810-Q2226-X200
  120 OhmCable for DIUS2 S30267-Z167
  75 Ohm Cable for DIUS2 S30267-Z80
  BNC AMOM Adaptor 850N S30807-K5480-X100
  APPCU Adaptor S30807-K5415
  APPCU Adaptor S30807-K5373
  APPFL Adaptor S30807-K5374
  APPCU Adaptor S30807-K5406
  APCFM Adaptor S30807-K5446
 • DSC80 S30810-Q2161-X100
  DSCX S30810-Q2261-X
  DSCX S30810-Q2261-X100
  DSCXL S30810-Q2311-X
  DSCXL S30810-Q2311-X300
  1GB RAM for DSCXL V20810-F7111
  HDMO 1.3Gb S30810-K2310-X
  HD/CF S30810-K2319-X300
  HUBC S30810-Q2143-X
  IOC S30810-Q2140-X
  IOCSN S30810-Q2240
  IOPA S30810-Q2155
  IOPAX S30810-Q2255-
  IP S30810-Q2103-X
  LBC S30810-Q2090
  LBU S30810-Q2190
  LCS0 S30810-Q2120-X
  LCU S30810-Q2093
  LTUC S30810-Q2028
  LTUC S30810-Q2128
  LTUCE S30810-Q2148-X
  LTUCE S30810-Q2248-X
  LTUCX S30810-Q2166-X
  LTUCA S30810-Q2266-X
  M2M S30810-Q2006
  M8M S30810-Q2106-X &
  MBU S30810-Q2114-X
  NCUI2 45/60Ch 64MB RAM S30810-Q2305-X5
  NCUI2 60Ch (inc Q5697-X100) S30810-Q2305-X5
  NCUI2+ 90/120Ch S30810-Q2305-X40
  NCUI2+ 45/60Ch S30810-Q2305-X35
  NCUI4 S30810-Q2324-X
  NCUI4 120ch S30810-Q2324-X10
  SLMAFB S30810-Q2146
  SLMA S30810-Q2157 (works as Q2141)
  SLMA2 S30810-Q2246
  SLMA3 S30810-Q2191-X
  SLMAC S30810-Q2191-C
  SLMAE S30810-Q2225-X
  SLMAR S30810-Q2480
  SLMR3 S30810-Q2473
  SLMB S30810-Q2150-X100
  SLMB S30810-Q2150-X
  SLMD S30810-Q2023-X200
  SLMO S30810-Q2144-X
  SLMO1 S30810-Q2164-X000
  SLMO S30810-Q2158
  SLMO2 S30810-Q2168-X
  SLMOP S30810-Q2169-X100
  SLMQ S30810-Q2133-X100
  SLMQ S30810-Q2153-X
  SLMQ S30810-Q2153-X100
  SLMS S30810-Q2117-X
  SLMT S30810-Q2809-X100
  SLMU S30810-Q2115
  SLMY S30810-Q2816-X100
  SLOP2 S30810-Q2180
  SPMC S30810-Q2811-X
  STHC S30810-Q2169-X
  STHC2 S30810-Q2177-X000
  STMD S30810-Q2174-X
  STMD2 S30810-Q2163-X
  STMD2 S30810-Q2163-X100
  STMD3 S30810-Q2217-X
  STMD3 S30810-Q2217-X100
  STMI S30810-Q2303-X01
  STMI S30810-Q2303-X020
  STMI2 S30810-Q2316-X
  STMI2 (with Q5697-X200) S30810-
  STMI4 S30810-Q2324-X500
  STMI4 (with Q5697-X300) S30810-Q2324-X510
  TMBD S30810-Q2025-X300
  TMC16 S30810-Q2475-X000
  TMCOW S30810-Q2288-X20
  TMCOW S30810-Q2288-X10
  TMCOW S30810-Q2288-X110
  TMCOW S30810-Q2288-X120
  TMCOW S30810-Q2288-X240
  TMCOW S30810-Q2288-X50
  TMDN (T1) S30810-Q2474-x100
  TMEDG S30810-Q2172-
  TMEMW S30810-Q2092-X
  TMEMW S30810-Q2092-X100
  TMEW2 S30810-Q2292-X
  TM2LP S30810-Q2159-X180
  TM2LP S30810-Q2159-X160
  TM2LP S30810-Q2159-X140
  TMLBL S30810-Q2123-X
  TMLBL S30810-Q2123-X100
  TMLRP S30810-Q2131-X
  TMLSF S30810-Q2086-X2
  TMOM S30810-Q2014-X
  TMOM S30810-Q2214
  TMOM2 S30810-Q2214-X100

Tham khảo thêm các sản phẩm tại Linh kiện tổng đài

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Card tổng đài Siemens Hicom”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline 0975.136.888