Hướng dẫn cài đặt hộp thư thoại EVM

Cấu hình lời chào hộp thư thoại EVM

hộp thư thoại EVM

EVM Hipath 3550, Hipath 3800

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

23/08/2018

Cài đặt hộp thư thoại EVM

1. Hộp thư thoại cơ bản EVM – Chọn Settings – Chọn Auxiliary Equipment – Chọn EVM Chú ý: Nhóm số trượt (hunting group) mặc định […]

Hotline 0975.136.888