Khai báo VOIP – HG1500
23/08/2018
Ghi âm ASC MARATHON
23/08/2018

Yêu cầu xây dựng Giải pháp VOIP của Unify cho hệ thống Ngân hàng.

Tình trạng hiện tại của doanh nghiệp

 • 17 chi nhánh, Hội sở Hà Nội và Hồ Chí Minh đang dùng hệ thống thoại đồng bộ của Siemens Unify
 • Tất cả các chi nhánh đều kết nối VOIP với nhau để gọi nội bộ
 • Các phòng giao dịch hiện tại chưa có tổng đài

Yêu cầu giải pháp Voip

Yêu cầu chuyển đổi hệ thống hiện tại sang dung VOIP hoàn toàn.

Tận dụng hạ tầng sẵn có mà không khải đầu tư mới.

Phù hợp với quá trình phát triển và mở rộng cho tương lai ( Tất cả các PGD sẽ trang bị VOIP trên cùng một hạ tầng )

 • Hệ thống đáp ứng dung lượng 150 người sử dụng tại Hà Nội và 150 người tại TP HCM.
 • Hệ thống Hà Nội và TP HCM kết nối qua IP; các cuộc gọi giữa văn phòng Hà Nội và TP HCM là cuộc gọi nội mạng, không phát sinh chi phí điện thoại đường dài.
 • Hệ thống mới cần hỗ trợ máy điện thoại SIP
 • Hệ thống có độ tin cậy cao, hỗ trợ dự phòng nóng 1+ 1 cho máy chủ.
 • Hệ thống thông báo và trả lời tự động IVR
 • – Hệ thống ghi âm toàn bộ máy IP Phone

Giải pháp VOIP của Unify – đề xuất

Giải pháp mạng truyền thông hội tụ đề xuất cho Doanh nghiệp dựa trên các hệ thống phần cứng phần mềm đồng bộ từ hãng Siemens

 • Thiết bị trung tâm sử dụng OpenScape Voice tại Hà Nội được trang bị cơ chế dự phòng nóng 1+1 với 300 bản quyền IP phone
 • OpenScape Voice là giải pháp softswitch cao cấp nhất của Unify hỗ trợ đến 100.000.000 thuê bao trên một hệ thống
 • OpenScape Voice có thể cài đặt trên máy server hoặc trên server ảo hóa chạy trên nền Linux SLES 11 64-bit

Các tính năng của hệ thống VOIP Unify được hỗ trợ trên máy điện thoại SIP

Các hệ thống tổng đài IP của Unify (formerly Siemens Enterprise Commnucations) đều hỗ trợ tốt máy điện thoại SIP

Các tính năng chính được hỗ trợ trên máy điện thoại SIP bao gồm:

 • Nhận cuộc gọi đến bằng cách nhấc máy
 • Nhận cuộc gọi đến bành cách nhấn phím speaker
 • Hiển thị số máy chủ gọi
 • Thực hiện cuộc gọi đi
 • Hỗ trợ chế độ rảnh tay (hand-free)
 • Hiển thị số máy bị gọi
 • Thực hiện chuyển cuộc gọi (call transfer)
 • Tham gia vào cuộc điện thoại hội nghị được khởi tạo từ máy chủ cuộc hội nghị

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Hotline 0975.136.888