Cài đặt máy nhánh tổng đài Siemens Unify.

Cài đặt tổng đài Siemens

Cài đặt tổng đài Hipath 3800

Cài đặt tổng đài Hipath 3550

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

23/08/2018

Cài đặt máy nhánh Tổng đài Siemens

1. Cài đặt máy nhánh Tổng đài Siemens, Cài đặt Tổng đài Siemens chọn Settings chọn Set up station 1.1 Station khai báo số máy nhánh […]

Hotline 0975.136.888