Cài đặt tổng đài Siemens Unify.

Cài đặt tổng đài Siemens.

Cài đặt tổng đài Unify.

Cài đặt tổng đài Hipath 3550

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

23/08/2018

Cài đặt máy nhánh Tổng đài Siemens

1. Cài đặt máy nhánh Tổng đài Siemens, Cài đặt Tổng đài Siemens chọn Settings chọn Set up station 1.1 Station khai báo số máy nhánh […]
23/08/2018

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens, Hướng dẫn cài đặt tổng đài Siemens Hipath 3000 Chi tiết các bước cài đặt hệ thống tổng đài […]

Hotline 0975.136.888