Triviets cung cấp Giải pháp tổng thể về hệ thống thoại như: Giải pháp truyền thông Trung tâm cuộc gọi Contact Center,Giải pháp thoại PABX của Unify Đức, Giải pháp  VoIP UniFy, Giải pháp thoại không dây Unify, Các Hệ thống ghi âm chuyên dụng Analog, Digital, IP

23/08/2018

Giải pháp Hội nghị truyền hình

Giải pháp Hội nghị truyền hình Hội nghị truyền hình Cisco Hội nghị truyền hình Polycom Hội nghị truyền hình Aver Hệ thống HNTH đơn điểm […]

Hotline 0975.136.888