Triviets cung cấp Giải pháp tổng thể về hệ thống thoại như: Giải pháp truyền thông Trung tâm cuộc gọi Contact Center,Giải pháp thoại PABX của Unify Đức, Giải pháp  VoIP UniFy, Giải pháp thoại không dây Unify, Các Hệ thống ghi âm chuyên dụng Analog, Digital, IP

23/08/2018

Khai báo VOIP – HG1500

Khai báo VOIP – HG1500, Hướng dẫn khai báo VOIP Khai báo VOIP Tổng đài Siemens 1.1 Cài đặt địa chỉ IP cho HG1500 – Sử […]

Hotline 0975.136.888