Triviets cung cấp Giải pháp tổng thể về hệ thống thoại như: Giải pháp truyền thông Trung tâm cuộc gọi Contact Center,Giải pháp thoại PABX của Unify Đức, Giải pháp  VoIP UniFy, Giải pháp thoại không dây Unify, Các Hệ thống ghi âm chuyên dụng Analog, Digital, IP

23/08/2018

Giải pháp VOIP của Unify

Yêu cầu xây dựng Giải pháp VOIP của Unify cho hệ thống Ngân hàng. Tình trạng hiện tại của doanh nghiệp 17 chi nhánh, Hội sở […]

Hotline 0975.136.888