Tổng đài Siemens Hipath 4000
23/08/2018
Tổng đài IP Call Center Xorcom Israel
23/08/2018
Show all

Siemens Enterprise và Unify OpenScape là hai công ty khác nhau ?

Lịch sử của Unify bắt đầu từ Siemens Enterprise Communications (2006 – 2013)

Siemens Enterprise Communications đã được tạo ra như là một công ty con thuộc sở hữu của Siemens AG. Tập trung vào truyền thông hợp nhất.

Tháng 7/2008 Siemens công bố một liên doanh với công ty của Mỹ là Gores Group.

Tháng 10 năm 2013, Siemens Enterprise Communications đã đặt thương hiệu cho Thống nhất là UNIFY

Trang web chính thức của Unify: www.unify.com/us

Triviets  là nhà đối tác cung cấp các sản phẩm và giải pháp thoại của Unify tại Việt Nam gồm:

Tổng đài OpenScape Business X3

Tổng đài OpenScape Business X5

Tổng đài OpenScape Business X8

Hệ thống tổng đài OpenScape Business S

Hệ thống OpenScape Enterprise Express

Hệ thống  OpenScape 4000 V7

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Hotline 0975.136.888